Ulepszenie podłoża

   

Polepszenie przydatności i zagęszczenia

Łączymy środki wiążące z innymi nadającymi się do tego materiałami budowlanymi by istniejącą strukturę podłoża tak zmienić, aby osiągnąć wyraźnie lepsze stopnie przydatności i zdolności do zagęszczenia tak podłoża jak i materiału na warstwy nośne.

Nasze usługi ulepszenia gruntów mogą być stosowane przy robotach ziemnych wszelkiego rodzaju.

 

 

Mieszanie nieprzydatnych warstw gruntu, aby uzyskać pełnoużyteczny materiał!

Mieszanie gruntu w celu jego ujednolicenia i osiagnięcia właściwych parametrów stopnia zagęszczenia!

Przystosowanie wszelkich warstw gruntu do zastosowania w budowie dróg!

MIESZANIE + ZAGĘSZCZENIE + PROFILOWANIE = PODSTAWOWE ZASADY BUDOWY DRÓG

Zastosowanie klasyczne

Przystosowanie za wilgotnego, a przez to nie nadającego się do wbudowania gruntu, za pomocą wapna lub popiołów lotnych (po spaleniu węgla brunatnego) do użytku w jednej lub wielu warstwach o grubości do 50cm 

Doziarnienie grubszym materiałem spoistych gruntów w celu polepszenia krzywej przesiewowej. 

Mieszanie na sucho istniejącego gruntu w celu jego homogenizacji i polepszenia wytrzymałości na mróz oraz warunków składowania.

 

Rozkladarka spoiwa i gruntomieszarka
walec i gruntomieszarka

 

Wersja do druku (PDF )