Profilowanie przy budowie dróg

   

Przy budowie dróg lokalnych czy autostrad zawsze występują dwa połączone aspekty:
jak dokładnie profilować rzędne wraz z szybkością ich wykonania ???

Równiarka i spycharka sterowana systemem ATS jest niezbędnym sprzętem !!!

 

Wersja do druku (PDF )