Stabilizacja podłoża

   

Ulepszanie gruntu w warstwach podbudowy

Przy pomocy specjalnej technologii dodawania środków wiążących przywracamy nośność istniejącego podłoża odpowiednio do warunków klimatycznych i trakcyjnych.

Powyższa technologia stosowana jest dla wyższych warstw podłoża lub podbudowy dróg wszelkiego rodzaju, placów i budowli. 

Gwarantuje ona trwałą nośność i odporność na mróz tak podłoża jak i warstw górnych.

 

Klasyczne zastosowanie w podłożach

Wymieszanie podłoża nie spełniającego warunków nośności z wapnem lub cementem w celu osiągnięcia wytrzymałości EV2 > 45 MN/m2

 

Wzmocnienie podłoża jako warstwy konstrukcyjnej

Podwyższamy wytrzymałość podłoża względnie mieszanek mineralnych do wymagań trakcyjnych i klimatycznych przy pomocy hydraulicznych środków wiążących i wody, a następnie zagęszczamy. 

W powyższy sposób wykonane warstwy zapewniają długotrwale odpowiednią nośność i odporność na mróz.

 

Klasyczne zastosowanie w warstwach konstrukcyjnych

Wzmocnienie warstwy mrozoochronnej bezposrednio pod asfalt lub beton o grubości od 20 do 50cm jako warstwa konstrukcyjna nośna wg KR-1 do KR-6

 

 

Proces mieszania
Gruntomieszarka i walec
Pulpit sterowniczy gruntomieszarki
Rotor gruntomieszarki
Równiarka
Rozkładarka spoiwa Man i gruntomieszarka

 

Wersja do druku (PDF )